Terapeutti Leena Sipilä tarjoaa ammattitaitoista työnohjausta Turussa

Yhteydenotto
Leena Sipilä — ammattitaitoista työnohjausta Turussa

Työnohjaus on luottamuksellinen prosessi, jossa voidaan tarkastella mitä tahansa työhön liittyvää, esimerkiksi perustehtävää, rakenteita ja työhön liittyviä tunteita. Tarkoituksena on muun muassa lisätä työhyvinvointia, työn laatua ja vapauttaa voimia sekä luovuutta arkeen. Säännöllisellä työnohjauksella saat parhaat tulokset ja pääset purkamaan epämukavuutta tai jopa ahdistusta herättävät tuntemuksesi työtäsi tai yksittäisiä työtilanteita koskien. Haasteellisetkin tapahtumat on tehty kohdattavaksi ammattitaitoisen terapeutin avulla. Panostamalla laadukkaaseen työnohjaukseen arvostat omaa hyvinvointiasi ja sen avulla myös työyhteisöt kasvavat ja kehittyvät entistä terveemmin. Terapeutti Leena Sipilä tarjoaa työnohjausta Turun seudulla.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksen yksi tavoitteista on jokaisen oman ammatillisen identiteetin tukeminen ja vahvistaminen. Työntekijänä eteesi saattaa tulla tilanteita, jotka eivät kohtaa sisäisen kokemusmaailmasi kanssa. Mikäli epätietoisuutta tai ahdistusta aiheuttava tilanne tai kokemukset jäävät purkamatta, ne saattavat alkaa aiheuttamaan epätoivottuja ajatusmalleja ja jopa estoja työssä kehittymisessä. Työnohjauksessa terapeutti auttaa työntekijää jäsentelemään paremmin töissä esiintyvää problematiikkaa ja mahdollisia epätoivottuja tuntemuksia. Auttamalla ohjattavaa käsittelemään hänen omia tuntemuksiaan ja ajatusmalleja työnohjaus palvelee myös samalla toista osapuolta, joka saattaa olla työnantaja, asiakas tai kollega.

Kysy lisää työnohjauksesta

Ryhmätyönohjaus ja työyhteisön ohjaus

Ryhmätyönohjausta tehdään esimerkiksi samaa työtä tekevien henkilöiden kesken (vaikka he saattavat toimia eri työpisteissä) tai työyhteisön kesken, johon osallistuu koko työyhteisö esimies mukaan lukien.


Kuten yksilöllä, myös työyhteisöllä saattaa ilmetä haasteita omien tehtäväkenttiensä hahmottamisessa. Varsinkin nopeasti kasvavissa yrityksissä kaivataan monesti neutraalimman ammattilaisen ohjaamaa keskustelua toimivasta tehtävänjaosta tai uusista roolituksista. Samoin ihmisten välisille vuorovaikutussuhteille perustuvissa työtehtävissä työnohjauksen käytön tulisi olla jatkuvaa ja säännöllistä, jotta mahdollinen kehittämisen tarve huomattaisiin mahdollisimman ajoissa.

Terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kasvatusalan työnohjaus

Ihmisten keskinäiseen vuorovaikutukseen pohjautuva työ voi parhaimmillaan olla työtekijälleen palkitsevaa sekä motivoivaa, mutta pahimmillaan psyykkisesti liian kuormittavaa. Erityisesti terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä kasvatusalan työpaikat tunnistetaan monesti säännöllistä työnohjausta vaativiksi toimenkuviksi. Näillä työaloilla työnohjaus on tärkeä työn laatua kehittävä ja ammatti identiteettiä vahvistava elementti, mutta säännöllinen ohjaus näkyy selvästi myös työntekijöiden parempana jaksamisena.

Kysy työnohjauksesta Turun seudulla

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.