Ryhmäpsykoterapia Turussa – Psykoterapiapalvelu Leena Sipilä

Yhteydenotto
Psykoterapiapalvelu Leena Sipilä tarjoaa ryhmäterapiaa Turussa

Psykoterapiapalvelu Leena Sipilä tarjoaa yksilöterapian lisäksi myös ryhmäpsykoterapiaa Turussa. Ryhmäpsykoterapia sopii lähes kaikille henkilöille, joille psykoterapiaa voidaan suositella. Terapiaryhmä soveltuu monenlaisten ongelmien kuten masennuksen, työuupumuksen, itsetunto-ongelmien, sosiaalinen jännittämisen, ihmissuhdevaikeuksien ja toistuvien hankalien elämäntilanteiden käsittelemiseen. Ryhmäterapia sopii hyvin myös yksilöterapian jatkohoidoksi tai sen rinnalle.

Tietoa ryhmästä

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa iltaisin 1,5 tuntia. Ryhmäläisiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Terapiaryhmä sopii myös yksilöterapian jälkeen tai rinnalle. Psykoterapiaryhmään on mahdollista saada Kela-korvausta.

 

Ryhmäpsykoterapiaan soveltuu henkilöt, joilla on halu puhua omista asioistaan avoimesti, osallistua keskusteluun ja kuunnella toisia. Sitoutuminen säännöllisiin tapaamisiin on tärkeää. Toisilleen tutut ihmiset eivät voi olla samassa ryhmässä. Ryhmään valitaan haastattelun perusteella.

Kerro kiinnostuksestasi tai kysy lisää

Ryhmäpsykoterapian taustaa

Ryhmäanalyyttinen teoria näkee ihmisen ongelmien alkuperän juontuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöistä, muun muassa lapsuuden ihmissuhteista, perhesuhteista, koulukiusaamisesta ja muiden sosiaalisien ryhmien vuorovaikutuksesta.

 

Ryhmäpsykoterapiaa voidaankin pitää ihmisten välisen vuorovaikutuksen intensiivimatkana. Ihmisen mieli rakentuu ja kehittyy suhteessa toiseen ihmiseen dialogissa. 


Ryhmäterapiassa on mahdollisuus korjaavaan kokemukseen olemalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Näin pyritään korjaamaan vääristyneitä asenteita ja vuorovaikutustapoja. Ryhmässä keskustelu on vapaata. Terapeutin tehtävä on pitää ryhmä turvallisena ja terapeuttisena.

Tee tiedustelu ryhmäpsykoterapiaa koskien

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.