Ryhmäpsykoterapia Turussa – Psykoterapiapalvelu Leena Sipilä

Yhteydenotto
Psykoterapiapalvelu Leena Sipilä tarjoaa ryhmäterapiaa Turussa

Psykoterapiapalvelu Leena Sipilä tarjoaa yksilöterapian lisäksi myös ryhmäterapiaa Turun alueen asiakkaille. Ryhmäpsykoterapia sopii lähes kaikille henkilöille, joille psykoterapiaa voidaan suositella. Terapiaryhmä soveltuu monenlaisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi masennus, työuupumus, itsetunto-ongelma, sosiaalinen jännittäminen, ihmissuhdevaikeudet ja toistuvat, hankalat elämäntilanteet. Ryhmäterapia sopii hyvin myös yksilöterapian jatkohoidoksi tai sen rinnalle.

Tietoa ryhmästä

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja kestää 1,5 tuntia. Terapiaryhmä soveltuu monenlaisten ongelmien hoitoon ja itsetuntemuksen lisäämiseen. Terapiaryhmä sopii myös yksilöterapian jälkeen tai rinnalle. Psykoterapiaryhmään on mahdollista saada Kela-korvausta.


Ryhmässä keskustelu on vapaata ja kukin osallistuu keskusteluun oman

halunsa mukaan.  Ryhmäläisiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ryhmän aikana ryhmäläiset eivät ole missään tekemisissä toistensa kanssa. Toisilleen tutut ihmiset eivät voi olla samassa ryhmässä. Ryhmäläiset valitaan haastattelun perusteella.

Kerro kiinnostuksestasi tai kysy lisää

Ryhmässä on paikkoja vapaana

Ryhmäpsykoterapiaa voidaan pitää ihmisten välisen vuorovaikutuksen intensiivimatkana. Ihmisen mieli rakentuu ja kehittyy suhteessa toiseen ihmiseen dialogissa. Kommunikaatiotavat kulkevat suvuissa. Lapsi ei valitse perhettä, johon hän syntyy, mutta omaksuu heti perheen kommunikaatiotavan. Häpeä on hyväksyvän vuorovaikutuksen puutetta.


Ryhmäterapiassa on mahdollisuus korjaavaan kokemukseen olemalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Näin pyritään korjaamaan vääriä asenteita ja vuorovaikutustapoja. Ryhmässä keskustelu on vapaata. Terapeutin tehtävä on pitää ryhmä turvallisena ja terapeuttisena.

Tee tiedustelu ryhmäpsykoterapiaa koskien

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.