Ammattitaidolla toteutettua psykoterapiaa Turun seudulla – Leena Sipilä

Yhteydenotto
Psykoterapia Turku – Leena Sipilä

Psykoterapiapalvelu Leena Sipilä tarjoaa yksilöpsykoterapiaa ja ryhmäpsykoterapiaa ammattitaidolla sekä kokemuksella. Psykoterapian avulla voit panostaa omaan hyvinvointiisi koulutetun ammattilaisen tukemana. Oleellista psykoterapiaan hakeutumisessa on halu työskennellä oman itsesi kanssa ja oman hyvinvointisi eteen. Tilanteeseesi sopivan hoitomuodon ja sinulle sopivan psykoterapeutin löytäminen on keskeistä psykoterapian onnistumisen kannalta. Psykoterapiapalvelu Leena Sipilä tarjoaa sinulle ammattitaitoista yksilöterapiaa ja ryhmäpsykoterapiaa  Turun alueella.

Leena Sipilä – yksilöpsykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti ja työnohjaaja

  • Psykoterapeutti (Kela ja Valvira)
  • Psykoterapeutti, yksilöpsykoterapia
  • Ryhmäpsykoterapeutti, kouluttajataso VET

Psykoterapia

Terapiassa käyttämäni viitekehys on psykodynaaminen. Psykoterapia rakentuu terapeutin ja potilaan luottamukselliseen ja turvalliseen vuorovaikutukseen. Psykoterapian pääpaino on nykyhetken tapahtumissa ja nykyisissä ihmissuhteissa. Menneisyys kuitenkin vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan, ja terapian turvin voit käydä läpi kokemuksia, jotka ovat ylittäneet oman sietokyvyn tai joiden kanssa olet jäänyt liian yksin. Tämä lisää itseymmärrystä. Häiriön tullessa tunnistetuksi tulee uudelleen rakentuminen mahdolliseksi terapiasuhteessa.


Terapiassa tarkastellaan asiakkaan persoonallisuutta, ympäristöä ja taustaa sekä näiden vaikutusta nykytilanteeseen. Menneisyyden selvittämättömät, tiedostamattomatkin ongelmat ja jännitteet voivat oirehtia nykyhetkessä monin tavoin. Terapiassa asiakas oppii tunnistamaan, säätelemään ja sietämään paremmin tunteitaan ja reaktioitaan. Näin myös asiakkaan itsetuntemus lisääntyy. Psykoterapian tavoitteena on lisätä potilaan oivallusta tunteisiinsa ja ongelmiinsa, ja tätä kautta lisätä elämänhallintaa ja hyvinvointia.

Tuloksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto

Jokaisen ihmisen elämänvaiheisiin kuuluu joskus ahdistusta, pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Selviämme niistä useimmiten itse tai lähimmäistemme tuen avulla. Kun ahdistus ja ristiriidat kasvavat liian suuriksi, tarvitsemme ammattilaisen apua.

 

Psykoterapia on tuloksellinen hoito- tai kuntoutusmuoto moniin eri mielen sairauksiin, kuten masennukseen sekä erilaisiin ahdistuneisuushäiriöihin. Yleisimpiä näistä ovat muun muassa paniikkihäiriö, sosiaalinen ahdistuneisuus sekä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Psykoterapia on myös suositeltava hoitomuoto kärsiessäsi lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta.

 

Vastaanottoni Turussa mahdollistaa asiakkailleni täyden yksityisyyden, ilman yhteisiä odotustiloja. 

Tutustu ryhmäpsykoterapiaan

Tee tiedustelu yksilö- tai ryhmäterapiasta

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.